காற்றில் விடப்பட்ட சிறந்த எப்போதும் வியாபிக்கச்செய் - 2022-03-26 06:48:25

காலம் : 01:51 காட்சிகள் : 3699 சமர்ப்பிக்கப்பட்டது : 2022-03-26 06:48:25
விளக்கம் : இது என்னைத் தொந்தரவு செய்யும் ஒன்று என்று சிறந்த எப்போதும் வியாபிக்கச்செய் நான் சொல்ல வேண்டும். இந்த மனிதன் ஏன் மிகவும் முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறான்? ஒரு கவர்ச்சியான வழியில் கூட இல்லை, ஆனால் நீங்களே பார்ப்பது போல் வெறும் முரட்டுத்தனமாக இருந்தது., 2022-03-26 06:48:25